Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας - 1 Μαρτίου 2022

Ο Α.Σ. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" για την υλοποίηση των ενεργειών του προγράμματος Γενετικής Βελτίωσης προβάτου Φυλής Χίου, στο πλαίσιο της Δράσης 10.2.1, Μέτρο 10, ΠΑΑ 2014-2020 (αριθμ.481/66703/09-06-2016 Υ.Α., ΦΕΚ 1994/01-07-2016/Β), θα χρειαστεί τα παρακάτω (η ποσότητα μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά την διάρκεια του χρόνου).

 1. Εργαλεία δερματοστιξίας
 2. Υλικά δειγματοληψίας
 3. Ποδιές οχειών
 4. Σφουγγαράκια συγχρονισμού οίστρου
 5. Εργαλεία εφαρμογής ενωτίων
 6. Συσκευές ανίχνευσης: 2 τεμ.
 7. Υλικά δειγματοληψίας: φιαλίδια και εν γένει υλικά δειγματοληψίας
 8. Όργανα: ψυγείο, ισοθερμικά κιβώτια διατήρησης και μεταφοράς δειγμάτων
 9. Αντιδραστήρια για ποιοτικό έλεγχο γάλατος
 10. Ενημερωτικό υλικό, φυλλάδια, αφίσες
 11. Ογκομετρητές
 12. Μελάνι
 13. Χαρτί
 14. Η/Υ: 1 τεμ.
 15. Εξωτερικός σκληρός δίσκος
 16. Εξοπλισμός δικτύου
 17. Ηλεκτρονικά καταγραφικά χειρός: 2 τεμ.

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν τις προσφορές τους με email στο aspfxm@yahoo.gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση 7ο χιλ. Π.Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Κιλκίς Τ.Κ.57008 ή να περάσουν από τα γραφεία του Α.Σ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.

Η εν λόγω προσφορά έχει ισχύ μέχρι 01-03-2023.

 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας - 1 Μαρτίου 2021

Ο Α.Σ. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" για την υλοποίηση των ενεργειών του προγράμματος Γενετικής Βελτίωσης προβάτου Φυλής Χίου, στο πλαίσιο της Δράσης 10.2.1, Μέτρο 10, ΠΑΑ 2014-202020 (αριθμ.481/66703/09-06-2016 Υ.Α., ΦΕΚ 1994/01-07-2016/Β), θα χρειαστεί τα παρακάτω (η ποσότητα μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά την διάρκεια του χρόνου)

 1. Εργαλεία δερματοστιξίας
 2. Υλικά δειγματοληψίας
 3. Ποδιές οχειών
 4. Σφουγγαράκια συγχρονισμού οίστρου
 5. Εργαλεία εφαρμογής ενωτίων
 6. Συσκευές ανίχνευσης: 2 τεμ.
 7. Υλικά δειγματοληψίας: φιαλίδια και εν γένει υλικά δειγματοληψίας
 8. Όργανα: ψυγείο, ισοθερμικά κιβώτια διατήρησης και μεταφοράς δειγμάτων
 9. Ενημερωτικό υλικό, φυλλάδια, αφίσες
 10. Μελάνι
 11. Χαρτί
 12. Η/Υ: 2 τεμ.
 13. Εξωτερικός σκληρός δίσκος
 14. Εξοπλισμός δικτύου
 15. Ηλεκτρονικά καταγραφικά χειρός: 2 τεμ.

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν τις προσφορές τους με email στο aspfxm@yahoo.gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση 7ο χιλ. Π.Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Κιλκίς Τ.Κ.57008 ή να περάσουν από τα γραφεία του Α.Σ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.

Η εν λόγω προσφορά έχει ισχύ μέχρι 01-03-2022.

 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας - 1 Μαρτίου 2020

Ο Α.Σ. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" για την υλοποίηση των ενεργειών του προγράμματος Γενετικής Βελτίωσης προβάτου Φυλής Χίου, στο πλαίσιο της Δράσης 10.2.1, Μέτρο 10, ΠΑΑ 2014-2020 (αριθμ.481/66703/09-06-2016 Υ.Α., ΦΕΚ 1994/01-07-2016/Β), θα χρειαστεί τα παρακάτω (η ποσότητα μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά την διάρκεια του χρόνου).

 1. Εργαλεία δερματοστιξίας
 2. Υλικά δειγματοληψίας
 3. Ποδιές οχειών
 4. Σφουγγαράκια συγχρονισμού οίστρου
 5. Εργαλεία εφαρμογής ενωτίων
 6. Συσκευές ανίχνευσης: 2 τεμ.
 7. Υλικά δειγματοληψίας: φιαλίδια και εν γένει υλικά δειγματοληψίας
 8. Όργανα: ψυγείο, ισοθερμικά κιβώτια διατήρησης και μεταφοράς δειγμάτων
 9. Ενημερωτικό υλικό, φυλλάδια, αφίσες
 10. Η/Υ
 11. Ογκομετρητές
 12. Μελάνι
 13. Χαρτί
 14. Η/Υ: 2 τεμ.
 15. Εξωτερικός σκληρός δίσκος
 16. Εξοπλισμός δικτύου
 17. Ηλεκτρονικά καταγραφικά χειρός: 2 τεμ.

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν τις προσφορές τους με email στο aspfxm@yahoo.gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση 7ο χιλ. Π.Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Κιλκίς Τ.Κ.57008 ή να περάσουν από τα γραφεία του Α.Σ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.

Η εν λόγω προσφορά έχει ισχύ μέχρι 01-03-2020.

 
Ενημέρωση COVID-19 - Μαρτιος 2020


Σας ενημερώνουμε ότι για τον περιορισμό του κινδύνου της διασποράς του COVID-19 , καθώς και την προστασία της υγείας του προσωπικού και των υπολοίπων που συνεργαζόμαστε, αποφασίστηκε τα γραφεία του Α.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ να λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας και εξ αποστάσεως. Οι επισκέψεις στις εκτροφές στα πλαίσια της εφαρμογής του έργου: Συλλογή Τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των προβάτων φυλής Χίου, Συγκέντρωση στοιχείων ελέγχου αποδόσεων των προβάτων φυλής Χίου από τον Α. Σ. Προβατοτρόφων Φυλής Χίου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ θα συνεχιστούν κανονικά στα πλαίσια του εφικτού μέχρι νεωτέρας για την εφαρμογή της Δράσης 10.2.1, του Μέτρου 10, του Π.Α.Α 2014-2020. Με σεβασμό στη Δημόσια Υγεία και το καλό των συνανθρώπων μας!

 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας - 1 Μαρτίου 2019

Ο Α.Σ. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" για την υλοποίηση των ενεργειών του προγράμματος Γενετικής Βελτίωσης προβάτου Φυλής Χίου, στο πλαίσιο της Δράσης 10.2.1, Μέτρο 10, ΠΑΑ 2014-2020 (αριθμ.481/66703/09-06-2016 Υ.Α., ΦΕΚ 1994/01-07-2016/Β), θα χρειαστεί τα παρακάτω προϊόντα με την αντίστοιχη πρόβλεψη της ετήσιας ποσότητας (η ποσότητα μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά την διάρκεια του χρόνου).

 1. Ποδιές οχειών: 150 τεμ
 2. Σφουγγαράκια συγχρονισμού οίστρου: 1.800 τεμ.
 3. Εργαλεία εφαρμογής ενωτίων: 30 τεμ.
 4. Συσκευές ανίχνευσης: 2 τεμ.
 5. Υλικά δειγματοληψίας: φιαλίδια και εν γένει υλικά δειγματοληψίας.
 6. Όργανα: ψυγείο, ισοθερμικά κιβώτια διατήρησης και μεταφοράς δειγμάτων.

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν τις προσφορές τους με email στο aspfxm@yahoo.gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση 7ο χιλ. Π.Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Κιλκίς Τ.Κ.57008 ή να περάσουν από τα γραφεία του Α.Σ. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ".

Η εν λόγω προσφορά έχει ισχύ μέχρι 01-03-2020.

 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ηλεκρτονικού εξοπλισμού - 15 Μαρτίου 2019


Πρόσκληση

 
Συμμετοχή στην 11η ΔΙΕΘΝΉ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ Zootechnia 2019


Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Προβατοτρόφων Φυλής Χίου "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" θα συμμετέχει και φέτος στην 11η Διεθνή Έκθεση για την Κτηνοτροφία και Πτηνοτροφία ZOOTECHNIA 2019, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 31/01 - 03/02 2019 στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (TIF HELEXPO).

Σας καλούμε όλους να επισκεφτείτε το χώρο του Α.Σ. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" στο περίπτερο 3, stand 47

Ωράριο: Πέμπτη, Παρασκευή & Κυριακή 10:00-19:00,

Σάββατο 10:00-20:00

 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας φυλλαδίων αφισών - 02 Ιανουαρίου 2019


Ο Α.Σ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ για την υλοποίηση των Ενεργειών του προγράμματος Γενετικής Βελτίωσης προβάτου Φυλής Χίου, στο πλαίσιο της Δράσης 10.2.1, Μέτρο 10, ΠΑΑ 2014-2020 (αριθμ.481/66703/09-06-2016 Υ.Α., ΦΕΚ 1994/01-07-2016/Β), θα χρειαστεί τα παρακάτω προϊόντα ενωτίων με την αντίστοιχη πρόβλεψη της ετήσιας ποσότητας (η ποσότητα μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά την διάρκεια του χρόνου).

1. Ενημερωτικό υλικό φυλλάδια, αφίσες

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν τις προσφορές τους με email στο aspfxm@yahoo.gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση 7ο χιλ.Π.Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Κιλκίς Τ.Κ.57008, ή να περάσουν από τα γραφεία του Α.Σ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.

Η εν λόγω προσφορά να έχει ισχύ μέχρι το τέλος του έτους 2019.

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - 30 Δεκεμβρίου 2018


Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός (Α.Σ.) Προβατοτρόφων φυλής Χίου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» - Πανελλήνιος Φορέας Αναπαραγωγής προβάτων φυλής Χίου, με έδρα την Ιωνία Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310-778948 (7ο χιλ. Θεσσαλονίκης-Κιλκίς, Τ.Κ. 57008 – Ιωνία Θεσσαλονίκης) προκηρύσσει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, όπως καθορίζεται από το Ν. 4354/2015 (Α’/176), για την κάλυψη αναγκών στα πλαίσια της Δράσης 10.2.1, Μέτρο 10 του ΠΑΑ 2014-2020, σύμφωνα με τις αριθμ. 1) 481/66703/09-06-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 1994/Β’/2016), 2) 19/3696/12-01-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 193/Β΄/2017) και 3) 270/39407/06-04-2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες και απαιτούμενα προσόντα.

Γεωπόνος Ζωικής Παραγωγής, μία (1) θέση

 • Πτυχίο Γεωπονίας με κατεύθυνση τη Ζωική Παραγωγή (Α.Ε.Ι.).
 • Επιθυμητή η κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
 • Πτυχίο αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Δίπλωμα οδήγησης.
 • Επιθυμητή η εμπειρία, για τουλάχιστον ένα (1) έτος, στην εφαρμογή προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης προβάτων ή σε θέσεις σχετικές με τη ζωική παραγωγή, με ειδίκευση στα μικρά μηρυκαστικά.

Χειριστής Η/Υ, μία (1) θέση

 • Απολυτήριο λυκείου.
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Επιθυμητή η εμπειρία, για τουλάχιστον ένα (1) έτος, στην εφαρμογή προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης προβάτων ή σε θέσεις σχετικές με τη ζωική παραγωγή, με ειδίκευση στα μικρά μηρυκαστικά.

Λογιστής-Διοικτικός, μία (1) θέση

 • Πτυχίο Τεχνολόγου Λογιστικής (Τ.Ε.Ι.).
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Επιθυμητή η εμπειρία, για τουλάχιστον ένα (1) έτος, στην οικονομική και διοικητική διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών έργων σχετικών με τη ζωική παραγωγή.

Ελεγκτής για τη συλλογή στοιχείων γενεαλογίας και αποδόσεων, μία (1) θέση

 • Απολυτήριο λυκείου.
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Δίπλωμα οδήγησης.
 • Επιθυμητή η εμπειρία, για τουλάχιστον ένα (1) έτος, στην εφαρμογή προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης προβάτων ή σε θέσεις σχετικές με τη ζωική παραγωγή, με ειδίκευση στα μικρά μηρυκαστικά.li>

Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχουν πλήρως απαλλαγεί.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης εργασίας θα είναι για τέσσερις μήνες. Η ανανέωση της σύμβασης θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την αναλυτική προκήρυξη και την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση από το γραφείο του Φορέα ή από το διαδίκτυο από τον ιστότοπο: www.xiosbreed.com, ενώ οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως στο γραφείο ή στο email: aspfxm@yahoo.gr ή ταχυδρομικά εντός προθεσμίας 5 ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας. Η καταλληλότητα του ως άνω προσωπικού θα κριθεί από το δικαιούχο με βάση τα ανωτέρω προσόντα.


Πληροφορίες: Μαρία Παμπουκίδου Τηλ/Fax: 2310-778-948, email: aspfxm@yahoo.gr.


Ο Πρόεδρος Του Α.Σ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»


ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ


Αίτηση-Υπευθυνη Δήλωση

 
Εκλογές - 02 Μαίου 2018


Αξιότιμο μέλος του Συνεταιρισμού ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, Το Δ.Σ. του Αγροτικού Συνεταιρισμού Προβατοτρόφων Φυλής Χίου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» σας καλεί να παρευρεθείτε στην Γενική Συνέλευση : την Δευτέρα 07 Μαΐου 2018 και ώρα από 09.00 π.μ. εώς 15.00μ.μ, στα Γραφεία του Α.Σ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ιωνία-Διαβατά Θεσσαλονίκης

ΘΕΜΑ:Εκλογές για την ανάδειξη μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Σ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση μη απαρτίας (εάν δεν συγκεντρωθεί το1/2 των μελών) η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει χωρίς νέα πρόσκληση στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της ερχόμενης εβδομάδας δηλαδή την Τετάρτη 16 Μαΐου και ώρα 09.00 π.μ. στα γραφεία του Α.Σ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ιωνία-Διαβατά Θεσσαλονίκης με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.(άρθρο 21 του καταστατικού). Οι δηλώσεις περί υποψηφιοτήτων θα κατατεθούν στα γραφεία του Α.Σ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ( η ταυτότητα ή το διαβατήριο είναι απαραίτητα για τις εκλογές) . Η συμμετοχή όλων των μελών κρίνεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.

 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας αναλωσίμων - 16 Μαρτίου 2018


Ο Α.Σ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ για την υλοποίηση των Ενεργειών του προγράμματος Γενετικής Βελτίωσης προβάτου Φυλής Χίου, στο πλαίσιο της Δράσης 10.2.1, Μέτρο 10, ΠΑΑ 2014-2020 (αριθμ.481/66703/09-06-2016 Υ.Α., ΦΕΚ 1994/01-07-2016/Β), θα χρειαστεί τα παρακάτω προϊόντα εκτύπωσης με την αντίστοιχη πρόβλεψη της ετήσιας ποσότητας (η ποσότητα μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά την διάρκεια του χρόνου).

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν τις προσφορές τους με email στο aspfxm@yahoo.gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση 7ο χιλ.Π.Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Κιλκίς Τ.Κ.57008, ή να περάσουν από τα γραφεία του Α.Σ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.

Η εν λόγω προσφορά να έχει ισχύ μέχρι το τέλος του έτους 2018.

 • Τoner LEXMARK X 264dn για εκτυπωτή: 4 τεμ.
 • Εκτυπωτικό χαρτί Α4: 5 κιβ.
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ενωτίων - 1 Σεπτεμβρίου 2017


Ο Α.Σ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ για την υλοποίηση των Ενεργειών του προγράμματος Γενετικής Βελτίωσης προβάτου Φυλής Χίου, στο πλαίσιο της Δράσης 10.2.1, Μέτρο 10, ΠΑΑ 2014-2020 (αριθμ.481/66703/09-06-2016 Υ.Α., ΦΕΚ 1994/01-07-2016/Β), θα χρειαστεί τα παρακάτω προϊόντα ενωτίων με την αντίστοιχη πρόβλεψη της ετήσιας ποσότητας (η ποσότητα μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά την διάρκεια του χρόνου).

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν τις προσφορές τους με email στο aspfxm@yahoo.gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση 7ο χιλ.Π.Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Κιλκίς Τ.Κ.57008, ή να περάσουν από τα γραφεία του Α.Σ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.

Η εν λόγω προσφορά να έχει ισχύ μέχρι το τέλος του έτους 2018.

 • Ενώτια αμνοεριφίων 30.000 τεμ.
 • Ηλεκτρονικά μέσα σήμανσης στομαχικοί βόλοι για όσα ζώα έχουν γονοτυπηθεί 10.000 τεμ.
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - 26 Σεπτεμβρίου 2017


Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός (Α.Σ.) Προβατοτρόφων φυλής Χίου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» - Πανελλήνιος Φορέας Αναπαραγωγής προβάτων φυλής Χίου, με έδρα την Ιωνία Θεσσαλονίκης, (7ο χιλ. Θεσσαλονίκης-Κιλκίς, Τ.Κ. 57008 – Ιωνία Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310-778948, e-mail: aspfxm@yahοο.gr) προκηρύσσει την πρόσληψη ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ με σύμβαση ανάθεσης έργου, για την κάλυψη αναγκών στα πλαίσια της Ενέργειας Γ, της Δράσης 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία», Μέτρο 10 του ΠΑΑ 2014-2020, σύμφωνα με τις αριθμ. 1) 481/66703/09-06-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 1994/Β’/2016), 2) 19/3696/12-01-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 193/Β΄/2017) και 3) 270/39407/06-04-2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Διαρκεια αναθεσης εργου

Η διάρκεια του έργου ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Αμοιβη Τεχνικου-Επιστημονικου Συμβουλου

Η αμοιβή του Τεχνικού-Επιστημονικού Συμβούλου δεν μπορεί να είναι ανώτερη των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 ευρώ) ανά έτος και ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι έως δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000 ευρώ) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

Μεταξύ του Φορέα και του Τεχνικού-Επιστημονικού Συμβούλου θα υπογραφεί σύμβαση η οποία θα αναφέρει:

 • τα στοιχεία και τα προσόντα του ατόμου ή των ατόμων που θα προσφέρει ή θα προσφέρουν την τεχνική και επιστημονική γεωτεχνική στήριξη
 • το παρεχόμενο έργο του Τεχνικού-Επιστημονικού Συμβούλου (είδος και περιγραφή εργασιών),
 • το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου
 • το ποσό και τον τρόπο πληρωμής,
 • τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων
 • τους έλεγχους εποπτείας και τις διορθωτικές ενέργειες
 • τυχόν άλλα διευκρινιστικά στοιχεία που κρίνονται αναγκαία από το Φορέα

Η ως άνω αναφερόμενη σύμβαση, μετά την υπογραφή της από τους συμβαλλόμενους, ελέγχεται και εγκρίνεται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Καθηκοντα Τεχνικου-Επιστημονικου Συμβουλου

Οι υποχρεώσεις-εργασίες του Τεχνικού-Επιστημονικού Συμβούλου, σε συνεργασία με το Φορέα και τις αρμόδιες Υπηρεσίες, που θα δεσμεύουν αυτόν για το χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών αφορούν:

 • Την τήρηση και λειτουργία του γενεαλογικού βιβλίου.
 • Τον έλεγχο των αποδόσεων.
 • Τον προσδιορισμό και την επιλογή των κατάλληλων ζώων – γεννητόρων.
 • Τις προγραμματισμένες συξεύξεις.
 • Το σχεδιασμό και καθορισμό του μελλοντικού βελτιωτικού στόχου και των κριτηρίων επιλογής της φυλής.
 • Την ανάλυση των στοιχείων και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων.
 • Την εκτίμηση των γενετικών αξιών των ζώων
 • Την τεχνική στήριξη και τη διαχείριση ζωικών γενετικών πόρων σε επίπεδο εκμετάλλευσης.
 • Την ενημέρωση των κτηνοτρόφων σε θέματα γενετικής βελτίωσης (έλεγχος αποδόσεων, νέες τεχνολογίες και μεθόδους αναφορικά με τη γενετική βελτίωση των ζώων, εκτίμηση γενετικών αξιών κλπ).
 • Την στήριξη του Φορέα σε θέματα ενημέρωσης, προώθησης και διάδοσης του κατάλληλου (σε επίπεδο περιοχής και εκμετάλλευσης) ζωικού γενετικού υλικού.
 • Την προετοιμασία των κτηνοτρόφων και του Φορέα για την εφαρμογή του νέου κανονισμού για τη ζωοτεχνική νομοθεσία ( Καν. 2016/1012 της ΕΕ).

Κριτηρια επιλογης

Ο Τεχνικός-Επιστημονικός Σύμβουλος μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο να διαθέτει αποδεδειγμένα γνώσεις, εξειδίκευση και εμπειρία σε τεχνικά και επιστημονικά θέματα σχετικά με τη γενετική βελτίωση, τη λειτουργία γενεαλογικών βιβλίων και τον έλεγχο αποδόσεων των προβάτων.

Απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή Διδακτορικού ή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στη Γενετική Βελτίωση ή στη Ζωοτεχνία ή στη Ζωική Παραγωγή γενικότερα.

Δικαιολογητικα

Στην περίπτωση των φυσικών προσώπων: βιογραφικό σημείωμα.

Στην περίπτωση των νομικών προσώπων: αντίγραφο του καταστατικού ή του ιδρυτικού νόμου κλπ και βιογραφικό σημείωμα του ατόμου που θα είναι υπεύθυνος του έργου.

Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία του Φορέα ή στο e-mail: aspfxm@yahoo.gr ή ταχυδρομικά εντός προθεσμίας 5 ημερών, η οποία αρχίζει από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας.

Πληροφορίες: Μαρία Παμπουκίδου Τηλ/Fax: 2310-778-948, email: aspfxm@yahoo.gr.

Ο Πρόεδρος Του Α.Σ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - 24 Αυγούστου 2017


Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός (Α.Σ.) Προβατοτρόφων φυλής Χίου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» - Πανελλήνιος Φορέας Αναπαραγωγής προβάτων φυλής Χίου, με έδρα την Ιωνία Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310-778948 (7ο χιλ. Θεσσαλονίκης-Κιλκίς, Τ.Κ. 57008 – Ιωνία Θεσσαλονίκης) προκηρύσσει την πρόσληψη έξι (6) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, όπως καθορίζεται από το Ν. 4354/2015 (Α’/176), για την κάλυψη αναγκών στα πλαίσια της Δράσης 10.2.1, Μέτρο 10 του ΠΑΑ 2014-2020, σύμφωνα με τις αριθμ. 1) 481/66703/09-06-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 1994/Β’/2016), 2) 19/3696/12-01-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 193/Β΄/2017) και 3) 270/39407/06-04-2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες και απαιτούμενα προσόντα.

Γεωπόνος Ζωικής Παραγωγής, μία (1) θέση

 • Πτυχίο Γεωπονίας με κατεύθυνση τη Ζωική Παραγωγή (Α.Ε.Ι.).
 • Επιθυμητή η κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
 • Πτυχίο αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Δίπλωμα οδήγησης.
 • Επιθυμητή η εμπειρία, για τουλάχιστον ένα (1) έτος, στην εφαρμογή προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης προβάτων ή σε θέσεις σχετικές με τη ζωική παραγωγή, με ειδίκευση στα μικρά μηρυκαστικά.

Τεχνολόγος Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής, μία (1) θέση

 • Πτυχίο Τεχνολόγου Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής (Τ.Ε.Ι.).
 • Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Δίπλωμα οδήγησης.
 • Επιθυμητή η εμπειρία, για τουλάχιστον ένα (1) έτος, στην εφαρμογή προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης προβάτων ή σε θέσεις σχετικές με τη ζωική παραγωγή, με ειδίκευση στα μικρά μηρυκαστικά.

Χειριστής Η/Υ, μία (1) θέση

 • Απολυτήριο λυκείου.
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Επιθυμητή η εμπειρία, για τουλάχιστον ένα (1) έτος, στην εφαρμογή προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης προβάτων ή σε θέσεις σχετικές με τη ζωική παραγωγή, με ειδίκευση στα μικρά μηρυκαστικά.

Λογιστής-Διοικτικός, μία (1) θέση

 • Πτυχίο Τεχνολόγου Λογιστικής (Τ.Ε.Ι.).
 • Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Επιθυμητή η εμπειρία, για τουλάχιστον ένα (1) έτος, στην οικονομική και διοικητική διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών έργων σχετικών με τη ζωική παραγωγή.

Ελεγκτές για τη συλλογή στοιχείων γενεαλογίας και αποδόσεων, δύο (2) θέσεις

 • Απολυτήριο λυκείου.
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Δίπλωμα οδήγησης.
 • Επιθυμητή η εμπειρία, για τουλάχιστον ένα (1) έτος, στην εφαρμογή προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης προβάτων ή σε θέσεις σχετικές με τη ζωική παραγωγή, με ειδίκευση στα μικρά μηρυκαστικά.

Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχουν πλήρως απαλλαγεί.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης εργασίας θα είναι έξι (6) μήνες. Η ανανέωση της σύμβασης θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την αναλυτική προκήρυξη και την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση από το γραφείο του Φορέα, ενώ οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως στο γραφείο ή στο email: aspfxm@yahoo.gr ή ταχυδρομικά εντός προθεσμίας 5 ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας. Η καταλληλότητα του ως άνω προσωπικού θα κριθεί από το δικαιούχο με βάση τα ανωτέρω προσόντα.

Πληροφορίες: Μαρία Παμπουκίδου Τηλ/Fax: 2310-778-948, email: aspfxm@yahoo.gr.

Ο Πρόεδρος Του Α.Σ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ

 
Παλαιότερες ανακοινώσεις
Zootechnia 2017


Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Προβατοτρόφων Φυλής Χίου θα συμμετάσχει και φέτος στην 10η Διεθνή Έκθεση για την κτηνοτροφία και πτηνοτροφία ZOOTECHNIA 2017


 
Χρόνια Πολλά


O Αγροτικός Συνεταιρισμός Προβατοτρόφων Φυλής Χίου "Μακεδονία" σας εύχεται χρόνια πολλά.


 
Περίοδος Τοκετών 2015-2016


Η περίοδος τοκετών για τις εκτροφές του Φορέα μας έχει αρχίσει από τέλη Σεπτεμβρίου. Όσοι ενδιαφέρονται για αγορά αρνάδων ή/και κριαριών μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία μας στο τηλέφωνο 2310778948. 
Πώληση Κριών Ανθεκτικών στην Τρομώδη Νόσο


Ο Α.Σ. Μακεδονία είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι μπορεί να διαθέσει Κριούς Ανθεκτικούς στην Τρομώδη Νόσο (Scrapie). Οι ενδιαφερόμενοι, που επιθυμούν να προμηθευτούν ανθεκτικούς κριούς, μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Συνεταιρισμού για περαιτέρω πληροφορίες στο τηλ. 2310778948.

 
Καλό Πάσχα


Το άγιο Φως της Ανάστασης, ας φωτίσει τις ψυχές και τις ζωές όλων μας.


 
Zootechnia 2015


Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Προβατοτρόφων Φυλής Χιου θα συμμετάσχει και φέτος στην 9η Διεθνή Έκθεση για την κτηνοτροφία και πτηνοτροφία ZOOTECHNIA 2015, η οποία θα πραγματοποιηθεί 29/01 - 01/02 2015 στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
Σας καλούμε όλους να επισκεφτείτε το χώρο του Α. Σ. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" στο περίπτερο 3 στο stand 47.


 
Χρόνια πολλά σε όλους με υγεία 
Ο Α.Σ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" σας εύχεται Χρόνια Πολλά!!