Μαστός

Ο μαστός των ενήλικων προβάτων είναι καλά αναπτυγμένος με μεγάλη παραλλακτικότητα στο σχήμα και το μέγεθος του καθώς και στο μήκος των θηλών.

Συνήθως είναι μαύρου χρωματισμού .