Μορφολογικά Χαρακτηριστικά

 

 

Το Χιώτικο Πρόβατο είναι μεγαλόσωμο ζώο με ευθεία ή ελαφρώς κοίλη νωτιαία γραμμή και υψηλά άκρα. Η λεκάνη είναι επικλινής χαρακτηριστικό προβάτων γαλακτοπαραγωγής. Το ύψος ακρωμίου του κυμαίνεται μεταξύ 70-76 εκατοστά για τις προβατίνες και 79-84 εκατοστά για τα κριάρια. Το σωματικό βάρος είναι 50-70 κιλά για τα θηλυκά και 65-95 κιλά για τα αρσενικά. Το κεφάλι είναι συνήθως μικρό και λεπτό με κυρτή κατά το μάλλον κατατομή.

Οι προβατίνες είναι ακέρατες ή παρουσιάζουν,σε ένα μικρό ποσοστό υποτυπώδη κέρατα. Τα αρσενικά φέρουν ισχυρά ανεπτυγμένα ελικοειδή κέρατα.