Βασικοί Στόχοι και Επιδιώξεις

 

  • Eξασφάλιση της πατρότητας όλων των παραγώγων, μέσα από την κατάλληλη αναπαραγωγική διαχείριση και την πρακτική των σχεδιασμένων συζεύξεων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η έκδοση των γενεαλογικών πιστοποιητικών για όλα τα ζώα
  • Eκτίμηση της γενετικής αξίας των ζώων και υπολογισμός δεικτών επιλογής
  • Xρήση απλοποιημένων (εναλλακτικών) μεθόδων ελέγχου των αποδόσεων
  • Δημιουργία και καθιέρωση ενός συστήματος αξιολόγησης μορφολογικών και φυσιολογικών χαρακτηριστικών της φυλής
  • Ενσωμάτωση στο Πρόγραμμα Γενετικής Βελτίωσης πληροφοριών που αφορούν την ανθεκτικότητα των ζώων στη Scrapie (τρομώδης νόσος των αιγοπροβάτων) και διάδοση των αρσενικών με ανθεκτικό γονότυπο στον πληθυσμό προβάτων δικαιοδοσίας του Α.Σ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»