Ο Ρόλος μας

 

Το Πρόγραμμα Γενετικής Βελτίωσης που εφαρμόζει ο Α.Σ. “Μακεδονία” αποσκοπεί στην παραγωγή ζώων με βελτιωμένες αποδόσεις σε σχέση με αυτές των προγόνων τους, ώστε να φθάσουν σε επίπεδα που να καθιστούν οικονομικά συμφέρουσα τη διατήρησή τους.

 

Κάτι τέτοιο αποτελεί, φυσικά, όφελος των παραγωγών και της εθνικής οικονομίας γενικότερα. Εργαλεία για την πραγμάτωση του στόχου αυτού,  είναι ο έλεγχος των αποδόσεων των ζώων, οι σχεδιασμένες συζεύξεις και η δημιουργία γενεαλογικών βιβλίων.