Αναπαραγωγή

Τα ζώα της φυλής παρουσιάζουν πρώιμη ενήβωση.

 

Τα θηλυκά εισέρχονται στην αναπαραγωγή στην ηλικία των 8-9 μηνών.

 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα των προβατίνων αποτελεί ο διφορισμός, η δυνατότητα δηλαδή να γεννήσουν δύο φορές στην ίδια χρονιά.

 

Τα αρσενικά εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τα θηλυκά σε ηλικία 5 μηνών περίπου, ενώ η ενήβωση ολοκληρώνεται στην ηλικία των 8 μηνών ηλικία που θεωρείται κατάλληλη για την αναπαραγωγική χρησιμοποίηση τους. Ακόμη η πολυδυμία φθάνει περίπου στο δύο.