Ανθρώπινο Δυναμικό

Σήμερα το προσωπικό του Α.Σ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» αποτελείται από:

  1. Έναν Γεωπόνο-Ζωοτέχνη, εξειδικευμένο στη γενετική βελτίωση των προβάτων, με μεταπτυχιακό στο συγκεκριμένο αντικείμενο
  2. Έναν Τεχνολόγο Γεωπονίας-Ζωοτέχνη, με πολυετή εμπειρία σε θέματα γενετικής βελτίωσης των προβάτων
  3. Δύο Ελεγκτές Στοιχείων, με εμπειρία στις εργασίες τήρησης γενεαλογικών στοιχείων και ελέγχου αποδόσεων
  4. Μία Χειρίστρια Η/Υ, εξειδικευμένη στη χρήση της βάσης δεδομένων που τηρεί ο Φορέας
  5. Μία Λογίστρια-Διοικητικό - με πολυετή εμπειρία σε επιδοτούμενα ευρωπαϊκά και εγχώρια προγράμματα - για τη λογιστική και διοικητική υποστήριξη του όλου έργου.
Επιπλέον, σημαντική και καθοριστική είναι και η βοήθεια του Επιστημονικού Συμβούλου του Συνεταιρισμού, ο οποίος είναι Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με μεγάλη επιστημονική εμπειρία στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας και της γενετικής βελτίωσης των προβάτων.