Καταγωγή

 

Για την καταγωγή της φυλής υπάρχουν διάφορες απόψεις. Υποστηριζόταν παλαιότερα ότι είναι το αποτέλεσμα διασταύρωσης μεταξύ του εντόπιου προβάτου της νήσου Χίου και φυλών της Ανατολής.

 

Σύμφωνα όμως με νεότερες απόψεις ο αρχικός πυρήνας της νήσου Χίου θα πρέπει να προέρχεται από φυλές που ανευρίσκονται στη Δυτική Ανατολία.

 

Σήμερα στη Χίο εκτρέφονται λίγα καθαρά Χιώτικα πρόβατα, περίπου διακόσια (200), ως οικόσιτα.