Συζεύξεις

Οι προγραμματισμένες συζεύξεις έχουν ως στόχο την αποφυγή αιμομιξίας και τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων εκτίμησης των κληροδοτικών τιμών, της γενετικής προόδου και του οικονομικού αποτελέσματος. Ακόμη, μπορούν να συμβάλλουν στη διόρθωση προηγούμενων λαθών στην παραγωγική και αναπαραγωγική διαχείριση των εκτροφών.

Με τη λήξη της γαλακτικής περιόδου και την επεξεργασία των αποτελεσμάτων του ελέγχου των αποδόσεων, εκτιμώνται οι κληροδοτικές τιμές των ζώων και ο Φορέας αποστέλλει σε κάθε εκτροφέα ειδικό έντυπο, στο οποίο παρουσιάζεται ο προτεινόμενος προγραμματισμός των συζεύξεων (δηλαδή, ποιο κριάρι θα συζευχθεί με ποια προβατίνα) για την επόμενη αναπαραγωγική περίοδο.

Ο εκτροφέας είναι υποχρεωμένος να δηλώσει στο Φορέα την ημερομηνία έναρξης των συζεύξεων και τον τρόπο εφαρμογής τους (ατομικές ή ομαδικές οχείες).