Ημερίδες

 

Στα αρχεία που ακολουθούν μπορείτε να διαβάσετε πληροφορίες για την ημερίδα μας στις 30/09/2019

 

Αφίσα της Ημερίδας

Πρόσκληση για την Ημερίδα

Πρόγραμμα της Ημερίδας