Η Ιστορία μας

 

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός προβατοτρόφων φυλής Χίου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», με έδρα την Ιωνία Θεσσαλονίκης, ιδρύθηκε το 1996 με σκοπό την ανάπτυξη δραστηριοτήτων, που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της γενετικής βελτίωσης και την προώθηση των προβάτων φυλής Χίου στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

 

Σήμερα εκτρέφονται περίπου 10.000 καθαρόαιμα πρόβατα της φυλής σε εκτροφές του Α.Σ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», τα οποία είναι σε πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης και ελέγχονται οι αποδόσεις τους.

 

Η εμπειρία του Α.Σ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» στην υλοποίηση προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα, καθώς από το 1997 έχει αναλάβει την εφαρμογή του ελέγχου αποδόσεων και την τήρηση γενεαλογικών βιβλίων προβάτων φυλής Χίου στην περιοχή δικαιοδοσίας του. Από το 2006 ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Προβατοτρόφων Φυλής Χίου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» έχει αναγνωριστεί ως Επίσημος Φορέας Αναπαραγωγής Φυλής Χίου, ο οποίος θα καταρτίζει και θα τηρεί το Γενεαλογικό Βιβλίο των προβάτων της φυλής Χίου και θα καταρτίζει και θα εφαρμόζει Πρόγραμμα Γενετικής Βελτίωσης στα πρόβατα της φυλής Χίου σε όλες τις περιοχές της χώρας.

 

Η εφαρμογή των προγραμμάτων γενετικής βελτίωση στα πρόβατα της φυλής Χίου στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό σε χρηματοδοτήσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αξίζει όμως να επισημανθεί η εξολοκλήρου οικονομική στήριξη από τον Α.Σ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» του προγράμματος γενετικής βελτίωσης των προβάτων της φυλής Χίου από 01/07/2008 μέχρι την έναρξη του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» - Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία, στα πλαίσια του Άξονα 2, Μέτρου 214 του Υπομέτρου 3, της Δράσης 3.4, γεγονός που δηλώνει τη δυναμική του Α.Σ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» στη βελτίωση και προώθηση του προβάτου της φυλής Χίου.