Δομή Γενεαλογικού Βιβλίου

Δομή Γενεαλογικού Βιβλίου

Το γενεαλογικό βιβλίο χωρίζεται στα ακόλουθα μέρη

Τα καθήκοντα της Επιτροπής είναι:

 1. Γενεαλογικό βιβλίο Α (Γ.Β.Α.).
 2. Γενεαλογικό βιβλίο Β (Γ.Β.Β.).
 3. Βοηθητικό Γενεαλογικό βιβλίο (Β.Γ.Β.)

Στα διάφορα μέρη του Γενεαλογικού βιβλίου εγγράφονται μόνο ζώα, τα οποία ανταποκρίνονται πλησιέστερα στις επόμενες περιγραφόμενες απαιτήσεις.

  ΘΗΛΥΚΑ ΖΩΑ

  Γενεαλογικό βιβλίο Α: στο Γ.Β.Α. εγγράφονται μόνο θηλυκά ζώα της φυλής Χίου, τα οποία προέρχονται από γονείς και παππούδες που είναι εγγεγραμμένοι στο Γ.Β. της φυλής

  Γενεαλογικό βιβλίο B: στο Γ.Β.Β. εγγράφονται τα θηλυκά ζώα της φυλής Χίου, των οποίων μόνο οι γονείς είναι εγγεγραμμένοι στο Γ.Β. της φυλής.

  Βοηθητικό Γενεαλογικό βιβλίο: στο Β.Γ.Β. εγγράφονται τα θηλυκά ζώα, για τα οποία δεν υπάρχει κανένα πιστοποιητικό από το Φορέα για την προέλευση τους, όμως έχει γνωμοδοτήσει θετικά η Επιτροπή Γ.Β. μετά από αίτηση του εκτροφέα.

  ΚΡΙΑΡΙΑ

  Γενεαλογικό Βιβλίο Α: καταχωρούνται όλοι οι κριοί της φυλής Χίου, των οποίων οι γονείς και παππούδες είναι καταχωρημένοι στο Γ.Β. της φυλής.

  Από την ηλικία των 12 μηνών μπορούν τα κριάρια να εγγραφούν στο Γ.Β.Α. εάν:

  1. υπάρχει θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Γ.Β.,
  2. η μητέρα τους έχει εκτιμηθεί ως προς τα χαρακτηριστικά της εξωτερικής της εμφάνισης,
  3. οι μητέρες έχουν γαλακτοπαραγωγή στην 1η γαλακτική περίοδο άνω του ετήσιου μέσου όρου των ζώων της 1ης γαλακτική περιόδου.

  Βιβλίο Β: στο Γ.Β.Β. καταχωρούνται όλοι οι κριοί της φυλής Χίου που προέρχονται από ζώα του Γ.Β.Β. και του Β.Γ.Β. Εγγράφονται μετά από αίτηση στο Γ.Β.Β. και θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Γ.Β.