Επιτροπή Γενεαλογικού Βιβλίου

Για την εύρυθμη λειτουργία του Γ.Β. καθώς και την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν συστήνεται ένα πενταμελές όργανο, η Επιτροπή Γ.Β.

Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από μέλη του Φορέα, το Επιστημονικό Προσωπικό του Φορέα, εκπροσώπους των Δημοσίων Υπηρεσιών που ελέγχουν το Φορέα, αλλά και οποιαδήποτε άτομα αποδεδειγμένα γνωρίζουν το αντικείμενο. Η Επιτροπή αυτή συστήνεται κάθε χρόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα.

Τα καθήκοντα της Επιτροπής είναι:

  • Γνωμοδότηση για την ένταξη ζώων στο Γ.Β.
  • Η εφαρμογή αξιολόγησης των χαρακτηριστικών της εξωτερικής εμφάνισης στους κριούς.
  • Ο έλεγχος της σωστής λειτουργίας του Γ.Β.
  • Ο έλεγχος της ακριβούς εφαρμογής του ελέγχου των αποδόσεων.
  • Η εφαρμογή των προβλεπόμενων εφόσον δεν υπάρχουν παρατυπίες.

Η γνωμοδότηση της Επιτροπής Γ.Β. εκτός των μορφολογικών χαρακτηριστικών, εφόσον υπάρχει διχογνωμία, συνοδεύεται και με αναλύσεις DNA.