Γενεαλογικό Βιβλίο - Ορισμός

Γενεαλογικό βιβλίο (Γ.Β.) είναι o κατάλογος των ζώων αναπαραγωγής για την αναγνώριση και την πιστοποίηση της γενεαλογίας, της παραγωγικότητας, των βραβεύσεών τους και άλλων εκτιμήσεων.

Ο Φορέας διατηρεί ένα ενιαίο βιβλίο γενεαλογίας για τα πρόβατα της φυλής της Χίου.