Σήμανση Ζώων

Ο Φορέας μας έχει εναρμονιστεί πλήρως με τις απαιτήσεις της συμβατικής και ηλεκτρονικής σήμανσης των ζώων όπως αυτή απαιτείται από την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Περισσότερες Πληροφορίες