Σύστημα Διαχείρισης Αιγοπροβατοτροφικών Μονάδων "AMNOS"

Το πρόγραμμα λογισμικού AMNOS είναι η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης διαδικτυακής εφαρμογής για την καταγραφή, επίβλεψη, διαχείριση και υπολογισμό των γαλακτοπαραγωγικών δεδομένων των αιγοπροβάτων που ανήκουν σε κτηνοτροφικές μονάδες της Ελλάδας. Η λειτουργία του συστήματος γίνεται μέσω ηλεκτρονικών ιστοσελίδων, τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλοι όσοι έχουν πρόσβαση στο Internet και είναι εξουσιοδοτημένοι χρήστες του συστήματος.

Η εφαρμογή AMNOS φιλοδοξεί να συμβάλλει αποφασιστικά στο πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης αιγοπροβάτων, μέσω της μηχανογράφησης και αυτοματοποίησης των εμπλεκόμενων διαδικασιών. Βασικός στόχος του προγράμματος γενετικής βελτίωσης είναι να παράγονται ζώα με μεγαλύτερες αποδόσεις από αυτές των προγόνων τους και κατά συνέπεια να καταστεί οικονομικά συμφέρουσα, τόσο για τους παραγωγούς, όσο και για την Εθνική οικονομία, η εκτροφή των βελτιωμένων προβάτων.